Følgende værker er solgt til donation

Dette skibsbillede “Vi kan ikke styre vindens retning” er doneret til Holbæk Skibsværft i august 2016.

Forstander for Nord Vestsjællands Produktions Skole Henrik Bendixen takkede for Kunstværket til “Cafe Værftet”.

Her står hele “DanBolig“ Holbæk, foran mit Kunstværk, som de har været med til at donere til “Værftet “